Tu powstała Polska

Kwiecień 966 r. – książę Mieszko I, przyjmując chrzest, wprowadza Polskę w krąg kultury i polityki europejskiej. Kwiecień 2016 r. – tłumy turystów przechodzą przez wirtualną chrzcielnicę w Bramie Poznania. Czym Poznań może dziś zaskoczyć i zafascynować turystę?

Aktualności

Trafna diagnoza – skuteczna terapia

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło wyniki II etapu konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. Z 57 wniosków, które przebrnęły pierwszy etap, na dofinansowanie może liczyć 20 projektów o łącznej wartości niemal 43,7 mln zł. W grupie najlepszych znalazły się dwa wielkopolskie miasta: Leszno i Konin.

Kolej na metropolię

Lepsze skomunikowanie okolicznych gmin z Poznaniem, łatwiejszy dojazd do szkół, zakładów pracy i instytucji kultury, mniej korków, hałasu i czystsze powietrze. Takie będą efekty uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Koniński Obszar Strategicznej Interwencji


W obecnej perspektywie finansowej bardzo ważną rolę odgrywają nowe instrumenty polityki terytorialnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). W kolejnych wydaniach „Naszego Regionu” przyjrzymy się tym obszarom i wskażemy przedsięwzięcia współfinansowane w ramach WRPO 2014+, na które stawiają. W tym odcinku Koniński Obszar Strategicznej Interwencji.

Aktywni przedsiębiorcy


W ubiegłym roku ogłoszono 7 konkursów w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich łączny budżet wyniósł 953,4 mln zł. W ich trakcie projektodawcy złożyli 1104 wnioski, których całkowita wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła prawie 1,64 mld zł. Najwięcej projektów zgłosili przedsiębiorcy.

Miliony euro na tanie pożyczki


22 marca br. w Warszawie Leszek Wojtasiak, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego list intencyjny określający zasady współpracy przy wydatkowaniu pieniędzy unijnych w formie poręczeń, kredytów i pożyczek. Wielkopolska jest pierwszym regionem w kraju, który rozpoczął negocjację umowy z BGK. Dzięki niej prawie 186 mln euro zasili pozadotacyjne formy finansowania przedsięwzięć z pieniędzy WRPO 2014+.