Wsparcie dopasowane do potrzeb

Indywidualizacja, czyli pomoc dopasowana do potrzeb uczestnika, jest podstawowym warunkiem skuteczności wsparcia, a tym samym efektywności projektów – mówi SYLWIA WÓJCIK, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW.

Aktualności

Kulturalne podróże po Wielkopolsce

Na początku roku zidentyfikowano projekty na przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kulturowym. Szacunkowy koszt wybranych 14 projektów to ponad 122 mln zł. Beneficjenci mieli czas na aplikowanie o fundusze unijne do końca kwietnia.

Najpopularniejsze samozatrudnienie

Najwięcej wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO napływa do działań związanych ze szkoleniami, aktywizacją zawodową i rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Pieniądze na programy


Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego – to temat, który w kwietniu przyciągnął do Urzędu Marszałkowskiego ponad dwustu samorządowców.

Cel: zrównoważony transport


Jednym z najważniejszych problemów podkreślanym w „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” jest poziom zanieczyszczeń. Ich redukcję można uzyskać poprzez stworzenie warunków do ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz komunikacji publicznej, rowerów, czy poruszania się pieszo.

Leszczyński Obszar Strategicznej Interwencji


Liczący niespełna 97 tys. mieszkańców Leszczyński Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) jest najmniejszym pod względem zaludnienia OSI w województwie wielkopolskim. W swym obszarem obejmuje Leszno (lidera OSI), powiat leszczyński oraz gminy Osieczna, Lipno, Święciechowa i Rydzyna.