Nowe inwestycje napędzają kolej

Liczba pasażerów rośnie tak dynamicznie, że nie nadążamy z zakupem nowego taboru. Ale gdyby 12 lat temu nie uznano, że rozwój pasażerskiego transportu kolejowego w Wielkopolsce jest ważny, nie byłoby tego sukcesu – mówi JERZY KRIGER, dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Aktualności

Fun(dusze) z Unią Europejską

To był temat dnia! A właściwie czterech dni – tyle trwały Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W tym czasie w Wielkopolsce odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń związanych z projektami unijnymi. Muzea, kina, pikniki i świetlice rozbrzmiewały głosami tych, którzy chcieli się przekonać na własne oczy, co dzieje się w regionie za unijne pieniądze.

Kolej podnosi standardy

Rozwój transportu publicznego, a zwłaszcza kolei, od wielu lat jest jednym z priorytetów Województwa Wielkopolskiego. Dzięki temu aż dwa projekty zakupu taboru kolejowego na potrzeby regionalnych przewozów pasażerskich trafiły na listę projektów zidentyfikowanych w ramach naborów pozakonkursowych.

Zdobywcy nowych rynków

Zdobywanie nowych rynków przez firmy i promocja możliwości inwestycyjnych w dużym stopniu zadecydują o rozwoju naszego regionu. Projekt „Gospodarna Wielkopolska” oraz dotacje na wsparcie działalności na rynkach zagranicznych mają wypromować region i ułatwić firmom ekspansję zagraniczną. Jak wielkopolscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia?

Pilski Obszar Strategicznej Interwencji


Już pod koniec 2014 r. samorządowcy z Piły i sześciu ościennych gmin – Kaczor, Krajenki, Szydłowa, Trzcianki, Ujścia oraz Wysokiej – porozumieli się w sprawie współpracy w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Pod tym względem należeli do wielkopolskiej awangardy.

Biznes po wielkopolsku


Instrument finansowy JEREMIE, oferujący poręczenia zamiast bezzwrotnych dotacji, doskonale wpisuje się w ducha poznańskiej przedsiębiorczości. O zaletach płynących z korzystania z poręczeń w ramach unijnej inicjatywy przekonali się uczestnicyseminarium „Dzień Dobry Biznes” oraz Giełdy Produktów Finansowych JEREMIE, które odbyły się dniach 16-17 maja br. w Poznaniu.

Prace B+R


Unia Europejska wspiera przedsięwzięcia, które powinny zaowocować wdrażaniem w wielkopolskich firmach nowych lub udoskonalonych produktów, usług i procesów produkcyjnych. Skłania to przedsiębiorców do współpracy ze środowiskiem naukowym.