ZIT-y na start

30 czerwca rozpoczynają się nabory wniosków o dofinansowanie w konkursach dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym (ZIT). Projektodawcy walczą o łączną sumę 106 mln zł dofinansowania. Wnioski można składać do końca sierpnia. Termin rozstrzygnięcia konkursów planowany jest na styczeń i luty 2017 r.

Aktualności

Wielkopolskie kuźnie zawodowców

Szkoła zawodowa powinna być pozytywnym wyborem, gwarantującym dobrą pracę, a jej absolwent ma być w pełni przygotowany do podjęcia zatrudnienia. Oto podstawowa idea projektów wspierających zatrudnienie młodych ludzi kończących szkoły zawodowe w Wielkopolsce.

Pomysł – szansa – rozwój

Wzrost konkurencyjności, przyspieszenie rozwoju i umożliwienie realizacji ambitnych pomysłów – to główne korzyści, o których mówią przedsiębiorcy, którzy wykorzystali szansę, jaką dało im wparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w poprzednich latach.

Ku innowacjom

W tym roku firmy z województwa wielkopolskiego mają do dyspozycji 120 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych. 90 mln z tej kwoty zasilić ma projekty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Reszta pieniędzy przeznaczona została dla dużych firm.

Gnieźnieński Obszar Strategicznej Interwencji


Kilkanaście miesięcy trwały rozmowy samorządowców miasta Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego oraz gmin Czerniejewo, Gniezno, Kłecko, Łubowo, Niechanowo i Witkowo, które doprowadziły do podpisania porozumienia o współpracy i podziale unijnych pieniędzy w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (GOSI). Samorządy będą ściśle współpracować przy realizacji projektów w ramach WRPO 2014+ na niebagatelną kwotę prawie 26 mln euro.