Centrum dopasowane do potrzeb

Warunkiem uzyskania decyzji o finansowaniu Centrum z funduszy unijnych, było opracowanie mapy potrzeb zdrowotnych dla pediatrii w Wielkopolsce – mówi Maciej Sytek, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Aktualności

Tego nie doświadczysz w aquaparku!

Nie musimy wyjeżdżać daleko, by przyjemnie spędzić czas nad rzeką czy jeziorem. Pomorze? Mazury? Również w Wielkopolsce znajdą coś dla siebie zarówno miłośnicy kąpieli i plażowania, jak i aktywnego spędzania czasu: i nad wodą, i na wodzie.

Unia wspiera współpracę

Unia Europejska od lat stawia na realizację projektów partnerskich. Nowe zasady współpracy partnerskiej, w tym międzysektorowej, określa ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Czy nowe rozwiązania ułatwią beneficjentom realizację wspólny przedsięwzięć?

Bliżej Europy

Ambitny projekt doprowadzenia szerokopasmowego Internetu do każdego zakątka Wielkopolski zmierza do sukcesu. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich region zbliżył się do osiągnięcia unijnych celów.

Miliony na dziedzictwo


W III kwartale 2016 roku w ramach WRPO zostaną ogłoszone konkursy na projekty związane z turystyką i kulturą dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Łącznie rozdysponowanych zostanie prawie 50 mln zł.

Zapachowy znak towarowy


Przedsiębiorcy, którzy planują działania związane ze zdobywaniem nowych rynków, powinni szczególną uwagę zwrócić na ochronę swoich znaków towarowych. Niedawno nastąpiły istotne zmiany w przepisach krajowych i unijnych. Niebawem będzie można chronić także smaki, zapachy i dźwięki.

Cyfrowe przyspieszenie


Inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne, cyfryzacja i nowoczesna edukacja to najważniejsze elementy budowy konkurencyjności regionu. Ważne, żeby robić to szybko i konsekwentnie. Pomagają w tym pieniądze z Unii Europejskiej.