Niewyczerpane źródło wsparcia

Nie będzie problemów z wykorzystaniem pieniędzy na wsparcie pozadotacyjne – mówi Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego

Aktualności

Wycieczki, przejażdżki, spacery

Wielkopolska nie leży ani nad morzem, ani w górach. Ma jednak inne walory, które przyciągają turystów oraz ludzi, którzy potrafią je wydobyć. W ten sposób rozwija się potencjał turystyczny regionu.

Kuchnia się broni

W 2009 roku Wielkopolska jako pierwszy region w kraju zdecydowała się uruchomić pozadotacyjne formy wsparcia dla przedsiębiorców ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zainteresowanie JEREMIE w Wielkopolsce jest bardzo duże i cały czas rośnie.

Wielkopolskie drogi


Rozbudowa sieci dróg wojewódzkich, a także modernizacja już istniejących odcinków to główne założenia poddziałania 5.1.1 WRPO. W jego ramach rozstrzygniętego ostatnio konkurs, w którym wyłoniono 18 projektów mających podnieść jakość transportu drogowego w regionie.

Pakt dla miast


Podczas nieformalnego spotkania, które odbyło się 30 maja w Amsterdamie ministrowie rozwoju krajów członkowskich UE podpisali Pakt Amsterdamski – dokument, który określa kierunki rozwoju europejskiej polityki miejskiej w Unii Europejskiej.

Rewolucja w zamówieniach publicznych


28 lipca 2016 r. w życie weszły przepisy nowego Prawa zamówień publicznych. – To może być prawdziwa rewolucja, choć wiele zależy od tego, jak do tej zmiany podejdą i jak ją wykorzystają instytucje zamawiające – ocenia Maciej Hoffman, zastępca dyrektora Biura Zamówień Publicznych w UMWW w Poznaniu.