E-edukacja to nie tylko internet

Cyfrowe narzędzia powinny być wykorzystywane nie tylko na informatyce, ale też na innych przedmiotach. Tu jest ogromny potencjał. Wielkopolska pod względem wyposażenia placówek oświatowych, niejednokrotnie zakupionego dzięki dotacjom z UE, jest w czołówce kraju. Mamy bardzo dobrą bazę, silny potencjał naukowo-badawczy, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską – mówi Krzysztof Kurowski, kierownik Pionu Zastosowań w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym ICHB PAN.

Aktualności

Praktyka ponad wszystko

Praktyka jest obecnie nieodzowna. Technologia rozwija się tak szybko, że uczniowie bez aktualnej wiedzy zdobywanej w szkole nie są w stanie nadążyć w pracy za nowinkami technologicznymi. Program nauczania powinien cały czas ewoluować, by nadążać za potrzebami rynku pracy. Coraz więcej szkół zawodowych w taki właśnie sposób chce funkcjonować. Z powodzeniem udaje się to Zespołowi Szkół Łączności w Poznaniu.

Duże inwestycje w Wielkopolsce

Jesienią zostanie ogłoszonych kilka konkursów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Projekty mają przełożyć się na wzrost jakości życia w regionalnych aglomeracjach, w szczególności poprzez rozbudowę infrastruktury transportu publicznego i podniesienie efektywności energetycznej. Nie zabraknie również pieniędzy na ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturalnego.

Bieg po fundusze

Dzięki wydarzeniu zaBIEGaj o FUNdusze mieszkańcy Wielkopolski mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funduszy europejskich, wziąć udział w licznych atrakcjach oraz spróbować swoich sił w biegu na jeden z dwóch możliwych dystansów: 5 400 lub 10 800 metrów.

Złota jesień z naborami


Ponad miliard złotych trafi do beneficjentów w ramach WRPO 2014+ w ramach 22 konkursów ogłoszonych w końcu września. Najwięcej działań dotyczy modernizacji infrastruktury.

Od wiedzy do pracy


Wsparcie edukacji i kształcenia zawodowego to cel trwających naborów wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. Przedsięwzięcia będą finansowane zarówno przez Europejski Fundusz Społeczny, jak i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zdrowie dla każdego


Kwotą ponad 21 mln zł Europejski Fundusz Społeczny wesprze projekty w ramach dwóch konkursów WRPO 2014+, do których nabory właśnie się rozpoczynają.