Plan gospodarki odpadami

Zarząd naszego regionu opracowuje „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Projekt Planu został już przedstawiony do konsultacji społecznych – wszyscy zainteresowani mieli możliwość zgłaszania uwag i propozycji od 16 września do 7 października br. Ile odpadów wytwarzanych jest w regionie?

Aktualności

Startuje JEREMIE 2

Wielkopolscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji więcej środków zwrotnych. Już w przyszłym roku uzyskają dostęp do dodatkowej puli przeszło 600 mln zł w postaci tanich poręczeń i pożyczek.

Wsparcie na starcie

Działalność gospodarczą łatwo zarejestrować przez internet. Pośpiech nie jest wskazany. Przed wypełnieniem elektronicznego formularza trzeba dobrze przemyśleć choćby formę opodatkowania. No i zastanowić się, jak pozyskać kapitał na start.

Włączamy wsparcie

Poprawa dostępności usług społecznych znacząco polepsza warunki życia rodzin zmagających się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki dwunastu projektom, które będą realizowane w ramach poddziałania 7.2.2, powstanie 326 miejsc gotowych do świadczenia trwałego i wysokiej jakości wsparcia dla lokalnych społeczności.

Plan transportowy przyjęty

W sierpniu br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął „Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku”. Wprowadzi on szereg istotnych zmian, które zrewolucjonizują dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne w skali województwa.

Trzy korzyści z trzech frakcji


Szybko rosnącą górę śmieci zastąpił nowoczesny zakład, który zajmuje się odzyskiwaniem surowców wtórnych, wytwarzaniem paliwa alternatywnego i bezpieczną dla przyrody utylizacją odpadów biodegradowalnych.

Edukacja, selekcja, recykling


Głównym celem projektów takich jak „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Rzadko jednak jest on realizowany poprzez tak kompleksowe działania jak w rejonie Kępna.

Mobilne Punkty znów w trasie


Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działają w całej Polsce. W październiku już po raz kolejny pojawiły się w województwie wielkopolskim. W Wielkopolsce akcja organizowana jest cyklicznie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i cieszy się coraz większą popularnością.