Więcej środków zwrotnych

Wypracowaliśmy optymalne rozwiązania w zakresie udostępniania środków zwrotnych. Dzielimy się doświadczeniem z innymi regionami – mówi Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Aktualności

Rewitalizacja w nowej odsłonie

Opracowanie nowych programów rewitalizacji to spore wyzwanie organizacyjne i finansowe dla gmin, dlatego staraliśmy się o możliwość zrefinansowania części kosztów – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W Krainie Stu Jezior

Zabytkowy folwark w Prusimiu mógłby do dziś stać i niszczeć. Jednak w 2004 r. przeszedł na własność prywatną i przywrócono mu dawny wygląd i wyjątkowy charakter.

Dziedzictwo bliżej człowieka

Ochrona dziedzictwa kulturowego jest jednym z ważnych zadań, które stawia przed sobą Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ze względu na jego strategiczne znaczenie w bieżącym roku ogłoszony został tryb pozakonkursowy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020.

Programy rewitalizacji


W regionie przeprowadzono już dwa konkursy dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego. Pierwszy z nich został już rozstrzygnięty. Wiadomo już, że 82 gminy otrzymają dofinansowanie.

Drugie życie koszar


Jednym z owoców zmiany ustrojowej w Polsce przełomu lat 80. i 90. była likwidacja wielu jednostek wojskowych. Jedna z nich znajdowała się w Rawiczu. Większość budynków znalazła swoje przeznaczenie, jednak jeden z nich przez lata stał niezagospodarowany.

Wyzwania dla Europy


W tym roku po raz kolejny do Brukseli przyjechało ponad 5000 ekspertów, przedsiębiorców samorządowców i organizacji, by uczestniczyć w ponad 120 seminariach w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EUWRC). To największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi regionów.