Program pod kontrolą

Od przyszłego roku, poprzez kolejne lata będziemy doświadczać efektów realizacji coraz większej liczby projektów. Przekonamy się, jak fundusze europejskie wpływają na rozwój naszego regionu – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Aktualności

EFS: skuteczny jak… Wielkopolska

20 naborów, 762 wniosków, blisko 770 mln zł przyznanego dofinansowania, zapewniające Wielkopolsce drugie miejsce w kraju pod względem poziomu kontraktacji – tak wygląda bilans dziesięciu miesięcy wyjątkowo intensywnego roku pod względem wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomoc uszyta na miarę

Stowarzyszenie Monar od lat zajmuje się wyprowadzaniem osób z trudnej sytuacji życiowej. Jego podopieczni uzyskują również wsparcie w zakresie nabywania kompetencji zawodowych i poszukiwania pracy. Skala pomocy w znacznej mierze zależy od przeznaczanych na nią środków finansowych.

Do startu! Gotowi?

Wielkopolska bardzo potrzebuje nowych firm i nowych miejsc pracy. Temu celowi, spójnemu ze strategią Europa 2020, podporządkowane są programy aktywizacji zawodowej wspierające samozatrudnienie, realizowane ze środków EFS przez Urząd Marszałkowski (poddziałania 6.3.1 i 6.3.2 WRPO 2014-2020) oraz Wojewódzki Urząd Pracy (działania 6.1 i 6.2 WRPO 2014-2020 ). Osoby, które mają pomysł na własną działalność, mogą liczyć na różnorodne formy pomocy, w tym bezzwrotne wsparcie w wysokości ok. 24 tys. zł.

Czysty i inteligentny transport

W grudniu br. na ulice holenderskich miast Eindhoven i Helmond wyruszyły 43 autobusy z napędem elektrycznym. To druga po Londynie największa elektryczna flota transportu publicznego w Europie. Wprowadzanie czystego i inteligentnego transportu miejskiego to także jeden z ważniejszych celów wielkopolskich samorządów.